تبلیغات
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • هیئت جان نثاران اباعبدالله الحسین (ع) - مداحی های هیئت جان نثاران شب ولادت امام رضا(ع)
    خـبـر آمـد خبـری نیـست هنـوز / از غـم دوری دلـدار بـسـوز / بـایـد ایـن جـمعه بیایـد، بایـد / مـن دگـر خسـته شـدم از شـایـد / بی اذن تو هرگز عددی صد نشود / بر هر که نظر کنی دگر بد نشود... / زهرا تو دعا کن که بیاید مهدی / زیرا تو اگر دعا کنی رد نشود

     
    نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1395 |