تبلیغات
 • کد نمایش افراد آنلاین
 • هیئت جان نثاران اباعبدالله الحسین (ع) - به فاطمیه نزدیک می شویم ...
  خـبـر آمـد خبـری نیـست هنـوز / از غـم دوری دلـدار بـسـوز / بـایـد ایـن جـمعه بیایـد، بایـد / مـن دگـر خسـته شـدم از شـایـد / بی اذن تو هرگز عددی صد نشود / بر هر که نظر کنی دگر بد نشود... / زهرا تو دعا کن که بیاید مهدی / زیرا تو اگر دعا کنی رد نشود

   
  افسران - به فاطمیه نزدیک می شویم
  طبقه بندی: دل نوشته،  مذهبی، 
  برچسب ها: به فاطمیه نزدیک می شویم ...،  
  نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 بهمن 1394 |